Zakład Szkoleniowy LACHO
ul. Kombatantów 34/711, 66-400 Gorzów Wlkp
tel/fax: +48 95 7205 199
kursy szkoleniowe, kurs spawacza, kursy zawodowe
Weź kurs na Lacho!
www.lacho.com.pl » o nas » kursy bhp » przeciwpożarowe

Oferujemy dwa rodzaje szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej

prowadzimy również szkolenia z pokazami i praktycznym użyciem sprzętu ppoż.

 

1. OKRESOWE PPOŻ. W ZAKŁADZIE 
dla całych załóg zakładów, instytucji w tym uwzględniające szczególne zagrożenia.- szkolenia kilkugodzinne

Program:
przepisy ppoż., obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie ochrony ppoż., przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania pożarów, zasady postępowania na wypadek pożaru i miejscowego zagrożenia, podręczny sprzęt gaśniczy - przeznaczenie i obsługa, ewakuacja ludzi i mienia. Wariantowo zajęcia praktyczne obsługi sprzętu gaśniczego!.

 

2. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW WYZNACZONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ DO WYKONYWANIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW 
(wymogi wynikające ze znowelizowanego Kodeksu pracy z dnia 21.11.2008 r. - o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 223, poz. 1460 z późniejszymi zmianami, dotyczące m.in. wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników ważne od 18.01.2009 r. ) 

Program:
informacje podstawowe, ocena zagrożenia pożarowego w zakładzie pracy, zabezpieczenie przeciwpożarowe zakładu pracy, przygotowanie zakładu do działań ratowniczo - gaśniczych.

CopyRights © 2012 - www.lacho.com.pl