Zakład Szkoleniowy LACHO
ul. Kombatantów 34/711, 66-400 Gorzów Wlkp
tel/fax: +48 95 7205 199
kursy szkoleniowe, kurs spawacza, kursy zawodowe
Weź kurs na Lacho!
www.lacho.com.pl » oferta » kursy zawodowe » opertorzy wózków, suwnic, itp

UPRAWNIENIA UDT OBSŁUGI URZĄDZEŃ - operatorów /patrz też konserwator/

grupy urządzeń dla których wymagane są uprawnienia państwowe UDT - odrębne dla urządzenia

państwowe, imienne, bezterminowe, ważne w całej Polsce i Europie!

NASZE SZKOLENIA  i EGZAMINY UDT również u zleceniodawców

UWAGA: Oprócz zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT uczestnik może wykupić certyfikat UDT w języku polskim i angielskim - w systemie CERT-UDT ważność jest ograniczona czasowo i wymaga odnowienia. 

urządzenia

- WÓZKI jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia kat. I-specjalizowane , II, III - wskazane dodatkowe uprawnienia energetyczne;
- PODESTY ruchome przejezdne: samojezdne, wolnobieżne, przewoźne;

- PODESTY załadowcze, wiszące;

- ŻURAWIE samojezdne, ŻURAWIE "PRZEŁADUNKOWE" (dawniej hds)

- ZURAWIE stacjonarne, wieżowe ( budowy )

- SUWNICE IS sterowane z kabiny lub IIS z poziomu roboczego ;

- WCIĄGNIKI i WCIĄGARKI  IIW;

- DŹWIGI towarowo - osobowe ID;

- UKŁADNICE IU;

oraz urządzenia gdzie wymagane są uprawnienia np konserwacji:

urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych,

dźwignice linotorowe, osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,

pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,

układarki do układania torów, urządzenia do manipulacji kontenerami,

urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

wyciągi towarowe i wyciągi statków,

zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3— w zakresie napełniania,

Szczegółowy wykaz urządzeń określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r.   z późn. zmianam i. 

w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

 

Uczestnicy: ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim
Cel kursu: przygotowanie do pracy i uzyskanie uprawnień UDT
Czas trwania: 2-4 tygodnie
Materiały: podręcznik, skrypt
Program szkolenia: podstawy prawne, transport wewnątrzzakładowy, budowa i działanie podzespołów, obsługa i eksploatacja, elektrotechnika, bhp, ppoż., pierwsza pomoc, zajęcia praktyczne
Po ukończeniu: szkolenia słuchacz przystępuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego
Podstawy prawne:

- USTAWA oraz akty wykonawcze

- uzgodniony program z UDT

Koszty: - wg odrębnych uzgodnień bądź w odniesieniu do kosztów jednostkowych grupy
- tok indywidualny (pakiet VIP)
- egzamin UDT wg stawek aktualnie obowiązujących 152,00 PLN
- skierowania na podstawie zlecenia (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z 1993 r. zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216).

BLIŻSZE INFORMACJE pod numerem 957 205 199 lub e-mailem biuro@lacho.com.pl

CopyRights © 2012 - www.lacho.com.pl