Zakład Szkoleniowy LACHO
ul. Kombatantów 34/711, 66-400 Gorzów Wlkp
tel/fax: +48 95 7205 199
kursy szkoleniowe, kurs spawacza, kursy zawodowe
Weź kurs na Lacho!
www.lacho.com.pl » oferta » kursy zawodowe » energetyczne e i d gr 1, 2, 3

 

UPRAWNIENIA KWALIFIKACYJNE ENERGETYCZNE - NABYCIE - ODNOWIENIE

GR 1, 2, 3  dla  "E" i "D" 

nowe wymogi w sprawie instrukcji energetycznych

kierując się poniższym zestawieniem urządzeń i instalacji określ swoje potrzeby!

KOMPLEKSOWO - szkolenia i egzaminy również u zleceniodawców

 

Cel kursu: uzyskanie lub odnowienie uprawnień, przygotowanie do pracy
Forma: instruktaż - kurs
Materiały: podręcznik, skrypt
Zakresy: obsługa, konserwacja, remonty, montaż, prace kontrolno - pomiarowe
Grupy urządzeń:
 • Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

  1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

  2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

  3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

  4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

  5) urządzenia elektrotermiczne;

  6) urządzenia do elektrolizy;

  7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

  8) elektryczna sieć trakcyjna;

  9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

  10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1—9;

  11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

  12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

  Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

  1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

  2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

  3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

  4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

  5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

  6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

  7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

  8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

  9) piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;

  10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1—9;

  11) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;

  12) urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

  Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

  1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

  2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

  3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

  4) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

  5) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);

  6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

  7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

  8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;

  9) turbiny gazowe;

  10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1—9

Koszty: - wg odrębnych uzgodnień bądź w odniesieniu do kosztów jednostkowych grupy
- tok indywidualny (pakiet VIP)
- egzamin wg stawek aktualnie obowiązujących
- skierowania na podstawie zlecenia (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z 1993 r. zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216).

BLIŻSZE INFORMACJE pod numerem 957 205 199 lub e-mailem biuro@lacho.com.pl

CopyRights © 2012 - www.lacho.com.pl