Zakład Szkoleniowy LACHO
ul. Kombatantów 34/711, 66-400 Gorzów Wlkp
tel/fax: +48 95 7205 199
kursy szkoleniowe, kurs spawacza, kursy zawodowe
Weź kurs na Lacho!
www.lacho.com.pl » oferta » kursy zawodowe » kurs spawacz mag, mig, tig

KURS - SPAWACZ  wymogi BHP i ISO

SZKOLENIE DLA OSÓB:

- ZAWODOWO WYKONUJĄCYCH PRACE SPAWALNICZE

- PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW UTRZYMANIA RUCHU, WARSZTAÓW, KONSERWATORÓW

- INNYCH PROWADZĄCYCH DORYWCZO PRACE SPAWALNICZE, HOBBBYSTÓW, ARTYSTÓW, ROLNIKÓW

M E T O D Y

- MAG 135 w osłonie gazu aktywnego

- TIG 141 elektrodą nietopliwą

- MIG 131 w osłonie gazu obojętnego

- MMA 111 elektrodą otuloną

- ACETYLENOWO TLENOWE - 311 

Uwaga!

należy określić: METODĘ, RODZAJ tj. blacha (P) // rura (T),  GRUPĘ MATERIAŁOWA ( np.1, 8, 21 ), ZAKRES w tym POZYCJE ŚWIADECTWA EGZAMINU SPAWACZA

Przypominamy o egzaminach okresowych wg ISO 9606 ...- świadectwo egzaminu spawacza (certyfikat)!
Szkolenia i egzaminy również u zleceniodawców, pakiet VIP

Uczestnicy: ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim
Cel kursu: przygotowanie do pracy i uzyskanie uprawnień spawacza
Czas trwania: wg odrębnego harmonogramu (1-2 miesiące)
Materiały: podręcznik, skrypt, 
Program szkolenia: wykłady, zajęcia praktyczne, egzamin
Zajęcia praktyczne: praktyczne czynności spawacza, na specjalnie przygotowanym stanowisku. Zabezpieczamy stosowne urządzenia i materiały spawalnicze
Po ukończeniu: szkolenia słuchacz przystępuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego
Koszty: - wg odrębnych uzgodnień bądź w odniesieniu do kosztów jednostkowych grupy
- tok indywidualny (pakiet VIP)
- egzamin wg stawek aktualnie obowiązujących
- realizacja szkolenia również u zleceniodawcy z obniżeniem ceny na drodze odrębnych ustaleń
- skierowania na podstawie zlecenia (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z 1993 r. zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216).

BLIŻSZE INFORMACJE pod numerem 957 205 199 lub e-mailem biuro@lacho.com.pl

CopyRights © 2012 - www.lacho.com.pl