Zakład Szkoleniowy LACHO
ul. Kombatantów 34/711, 66-400 Gorzów Wlkp
tel/fax: +48 95 7205 199
kursy szkoleniowe, kurs spawacza, kursy zawodowe
Weź kurs na Lacho!
www.lacho.com.pl » oferta » kursy bhp » służba bhp

SZKOLENIA OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

w programie aktualne prawo, metodologia i metodyka pracy, kształtowanie postaw i zachowań, tworzenie własnego warsztatu pracy, psychologiczne i socjologiczne wymogi pracy, samodzielność i asertywność w doradztwie i kontoli, gwarantujemy aktywność w ralizacji szkolenia,

możliwość indywidualego kreślenia potrzeb wynikających z branży, pełny pakiet aktualnych przepisów bhp i prawa pracy, druków, interpretacje 
"ponadto MAPA DROGOWA"

Uczestnicy: Szkolenie dla osób posiadających tytuł technika bhp lub studia podyplomowe bhp.
Czas trwania: Wg odrębnego harmonogramu w formie seminaryjnej
Koszty: - wg odrębnych uzgodnień bądź w odniesieniu do kosztów jednostkowych grupy
- tok indywidualny (pakiet VIP)
- skierowania na podstawie zlecenia (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z 1993 r. zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216).

BLIŻSZE INFORMACJE pod numerem 957 205 199 lub e-mailem biuro@lacho.com.pl
Ramowy program szkolenia: Wg Dz.U. 180 z 2004 r.

CopyRights © 2012 - www.lacho.com.pl