Zakład Szkoleniowy LACHO
ul. Kombatantów 34/711, 66-400 Gorzów Wlkp
tel/fax: +48 95 7205 199
kursy szkoleniowe, kurs spawacza, kursy zawodowe
Weź kurs na Lacho!
www.lacho.com.pl » oferta » kierowca wózków widłowych

KIEROWCA - OPERATOR  wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - uprawnienia państwowe UDT ( WJO I, II, III )

posiadamy uzgodniony program szkolenia z UDT

Bezterminowe uprawnienia państwowe UDT - ważne w Polsce i Europie!

UWAGA: Oprócz zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT uczestnik może wykupić certyfikat UDT w języku polskim i angielskim - w systemie UDT CERT- ważność jest ograniczona czasowo i wymaga odnowienia co 5 lat.

WARUNKOWO MOŹLIWY WARIANT SZKOLEŃ tzw. WEWNĄTRZZAKŁADOWYCH - UPRAWNIENIE WAŻNE U PRACODAWCY BĘDĄCYM  ZLECENIODAWCĄ NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEGO PROGRAMU MG - zaświadczenia nie mają mocy prawnej poza zakładem zleceniodawcy ( sic!)!!! Szkolenie takie nie może być realizowane na zlecenie osoby prywatnej, urzędów pracy i agencji pośrednictwa pracy...  

SPRAWDŹ CO MASZ?

ZOBACZ NOWE ROZWIĄZANIE PRAWNE DZ.U. 2018 r. poz 47 w sprawie uprawnień operatorów wózków wydawanych na podstawie zaświadczeń przez pracodawców!!!

 

Uczestnicy: ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia, uczestnik szkolenia nie musi posiadać prawo jazdy
Cel kursu: przygotowanie do pracy i uzyskanie uprawnień - kierowania wózkiem widłowym z napędem
Czas trwania: 2-4 tygodnie - tok indywidualny wg odrębnego harmonogramu
Materiały: podręcznik, skrypt
Program szkolenia: podstawy prawne, transport wewnątrzzakładowy, budowa i działanie podzespołów, obsługa i eksploatacja, elektrotechnika, bhp, ppoż., pierwsza pomoc, zajęcia praktyczne
Po ukończeniu: szkolenia słuchacz przystępuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego
Koszty: - wg odrębnych uzgodnień bądź w odniesieniu do kosztów jednostkowych grupy
- tok indywidualny (pakiet VIP)
- egzamin wg stawek aktualnie obowiązujących
- realizacja szkolenia również u zleceniodawcy z obniżeniem ceny na drodze odrębnych ustaleń
- skierowania na podstawie zlecenia (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z 1993 r. zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216).

BLIŻSZE INFORMACJE pod numerem 957 205 199 lub e-mailem biuro@lacho.com.pl
Kategorie uprawnień UDT:
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z możliwością sztaplowania.
KAT IWJO: specjalizowane  
- z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem; 
- ze zmiennym wysięgiem ( ładowarki )
uwaga: jeśli uczestnik chce uzyskać równocześnie uprawnienia z kategorii niższej uczestniczy za dopłatą w dodatkowych zajęciach oraz zdaje egzamin UDT w tym zakresie! 
 
KAT IIWJO: z siedziskiem dla obsługującego i podestowe (najbardziej popularne i poszukiwane uprawnienie) - w tym prowadzone (kat. III) z wyłączeniem specjalizowanych  
uwaga: jeśli uczestnik chce uzyskać równocześnie uprawnienia z kategorii wyższej uczestniczy za dopłatą w dodatkowych zajęciach oraz zdaje egzamin UDT w tym zakresie! 
 
KAT IIIWJO: prowadzone i zdalnie sterowane.

CopyRights © 2012 - www.lacho.com.pl