Zakład Szkoleniowy LACHO
ul. Kombatantów 34/711, 66-400 Gorzów Wlkp
tel/fax: +48 95 7205 199
kursy szkoleniowe, kurs spawacza, kursy zawodowe
Weź kurs na Lacho!
www.lacho.com.pl » oferta » kursy zawodowe » kierowca wózków widłowych

KIEROWCA - OPERATOR  wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia - uprawnienia państwowe UDT ( WJO I, II, III ),

posiadamy uzgodniony program szkolenia z UDT.

Bezterminowe imienne uprawnienia państwowe - ważne w całej Polsce i Europie!

UWAGA: dodatkowo certyfikat UDT w języku polskim i angielskim - w systemie UDT CERT- ten dokument wymaga odnowienia co 5 lat.

UWAGA DOTYCHCZASOWY WARIANT SZKOLEŃ tzw. wewnątrzzakładowych - uprawnienie ważne u pracodawcy będącym  zleceniodawcą szkolenia  na podstawie zatwierdzonego programu MG- zaświadczenia nie mają mocy prawnej poza zakładem zleceniodawcy ( sic!)!!! Szkolenie takie nie mogło być realizowane na zlecenie osoby prywatnej, urzędów pracy i agencji pośrednictwa pracy...                                      SPRAWDZIŁEŚ CO MASZ?

od 10.08.2018 r. NOWE ROZWIĄZANIE PRAWNE Dz.U. 2018 r. poz. 47 w sprawie uprawnień operatorów wózków wydawanych na podstawie zaświadczeń!!

Masz TYLKO zaświadczenie kursowe - musisz przygotować się do egzaminu UDT - TO JEDYNE MOŻLIWE UPRAWNIENIE - zgłoś się wcześniej, NIE czekaj na ostatnią chwilę, ZOSTANIESZ BEZ UPRAWNIEŃ. Dotyczy również zakładów pracy, które zatrudniają pracowników na podstawie zaświadczeń kursowych.

 

Szczegółowy wykaz urządzeń określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zmianami.

w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
 

Uczestnicy: ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia, uczestnik szkolenia nie musi posiadać prawo jazdy
Cel kursu: przygotowanie do pracy i uzyskanie uprawnień - kierowania wózkiem (widłowym) jezdniowym podnośnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia
Czas trwania: 2-4 tygodnie - tok indywidualny wg odrębnego harmonogramu
Materiały: podręcznik, skrypt
Program szkolenia: podstawy prawne, transport wewnątrzzakładowy, budowa i działanie podzespołów, obsługa i eksploatacja, elektrotechnika, bhp, ppoż., pierwsza pomoc, zajęcia praktyczne
Po ukończeniu: szkolenia słuchacz przystępuje do egzaminu UDT - teoretycznego i praktycznego
Koszty: - wg odrębnych uzgodnień bądź w odniesieniu do kosztów jednostkowych grupy
- tok indywidualny (pakiet VIP)
- egzamin wg stawek aktualnie obowiązujących
- skierowania na podstawie zlecenia (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z 1993 r. zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216).
BLIŻSZE INFORMACJE pod numerem 957 205 199 lub e-mailem biuro@lacho.com.pl
Kategorie uprawnień UDT:
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z możliwością sztaplowania.
KAT IWJO: specjalizowane  
- z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem; 
- ze zmiennym wysięgiem ( ładowarki )
uwaga: jeśli uczestnik chce uzyskać równocześnie uprawnienia z kategorii niższej uczestniczy za dopłatą w dodatkowych zajęciach oraz zdaje egzamin UDT w tym zakresie! 
 
KAT IIWJO: z siedziskiem dla obsługującego i podestowe (najbardziej popularne i poszukiwane uprawnienie) - w tym prowadzone (kat. III) z wyłączeniem specjalizowanych  
uwaga: jeśli uczestnik chce uzyskać równocześnie uprawnienia z kategorii wyższej uczestniczy za dopłatą w dodatkowych zajęciach oraz zdaje egzamin UDT w tym zakresie! 
 
KAT IIIWJO: prowadzone i zdalnie sterowane.

CopyRights © 2012 - www.lacho.com.pl