Zakład Szkoleniowy LACHO
ul. Kombatantów 34/711, 66-400 Gorzów Wlkp
tel/fax: +48 95 7205 199
kursy szkoleniowe, kurs spawacza, kursy zawodowe
Weź kurs na Lacho!
www.lacho.com.pl » oferta » uprawnienia udt obsługa wózków, suwnic, podestów, żurawi, itp

OPERATOR

grupy urządzeń określonych jako UTB - uprawnienia państwowe UDT ważne w całej Polsce i UE!

Szkolenia i egzaminy również u zleceniodawców

UWAGA: Oprócz zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT uczestnik może wykupić certyfikat UDT w języku polskim i angielskim - w systemie CERT-UDT ważność jest ograniczona czasowo i wymaga odnowienia co 5 lat. 

UTB:

  • wózki jezdniowe (widłowe) podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia kat I , II i III
  • wózki jezdniowe unoszące, naładowne, itp.
  • suwnice sterowane z kabiny lub poziomu roboczego I i IIS
  • wciągniki i wciągarki IIW
  • podesty: ruchome przejezdne samojezdne, wolnobieżne, przewoźne, wiszące IP
  • żurawie przeładunkowe (HDS); samojezdne IIŻ
  • żurawie stacjonarne, wieżowe II i I Ż
  • dźwigi towarowe, towarowo osobowe ID
  • układnice magazynowe IIU
  • inne wymagane przepisami UDT
Uczestnicy: ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim
Cel kursu: przygotowanie do pracy i uzyskanie uprawnień
Czas trwania: 2-4 tygodnie
Materiały: podręcznik, skrypt
Program szkolenia: podstawy prawne, transport wewnątrzzakładowy, budowa i działanie podzespołów, obsługa i eksploatacja, elektrotechnika, bhp, ppoż., pierwsza pomoc, zajęcia praktyczne
Po ukończeniu: szkolenia słuchacz przystępuje do egzaminu teoretycznego i praktycznego
Podstawy prawne: - USTAWY Kodeks Pracy i  o dozorze technicznym oraz akty wykonawcze
Koszty: - wg odrębnych uzgodnień bądź w odniesieniu do kosztów jednostkowych grupy
- tok indywidualny (pakiet VIP)
- egzamin przed Komisją UDT wg stawek aktualnie obowiązujących II2017r. 152,00 PLN; dodatkowo na żądanie zdającego UDT/CERT 216,48, przedłużenie 108,24 PLN netto/brutto w języku polskim i angielskim
- realizacja szkolenia również u zleceniodawcy z obniżeniem ceny na drodze odrębnych ustaleń
- skierowania na podstawie zlecenia (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z 1993 r. zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216).
 BLIŻSZE INFORMACJE pod numerem 957 205 199 lub e-mailem biuro@lacho.com.pl

CopyRights © 2012 - www.lacho.com.pl